Pavel K
Ukraina, Lviv
Skypepavel_k_lviv
Веб сайт http://active.lviv.ua
ICQ 286575449